آرشیو دسته بندی: دوره های آموزشی

شرکت امید زاگرس (دوره عمومی در مشهد)

شرکت امید زاگرس (دوره عمومی در مشهد) دوره آمادگی آزمون IPMA-Level C&D – تشریح عناصر [...]

سازمان مدیریت صنعتی بیرجند

سازمان مدیریت صنعتی بیرجند دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – مهر 1392 [...]

شرکت مدیریت پروژه سپاهان (دوره عمومی در اصفهان)

شرکت مدیریت پروژه سپاهان (دوره عمومی در اصفهان) دوره ایجاد و توسعه دفتر مدیریت پروژه [...]

شرکت پلاک آبی

شرکت پلاک آبی دوره مدیریت دانش و مستندسازی فنی پروژه ها – خرداد 1392 دوره [...]

شرکت ویتانا

شرکت ویتانا دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – اسفند 1396 [...]

شرکت برفاب

شرکت برفاب دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – مهر 1392 [...]

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – [...]

شرکت ایران کد

شرکت ایران کد دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK(گروه دوم) – مهر و [...]

اداره استاندارد ایران

اداره استاندارد ایران دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – آبان 1393 [...]

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – آذر 1393 [...]