آرشیو دسته بندی: دوره های آموزشی

شرکت مپنا حفاری

شرکت مپنا حفاری دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – آذر تا بهمن [...]

شرکت پتروشیمی توسعه نگین مکران

شرکت پتروشیمی توسعه نگین مکران دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK [...]

شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس

شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – خرداد 1395 [...]

پتروشیمی بندر امام

محل برگزاری دوره : پتروشیمی بندر امام دوره های آموزشی برگزار شده : دوره کاربردی [...]

شرکت نفت و گاز پارس(POGC )

محل برگزاری دوره : شرکت نفت و گاز پارس(POGC ) دوره های آموزشی برگزار شده [...]

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران (IGEDC)

محل برگزاری دوره : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران (IGEDC) دوره های آموزشی برگزار [...]

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (NIOEC)

محل برگزاری دوره : شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (NIOEC) دوره های آموزشی [...]