آرشیو دسته بندی: دوره های آموزشی

شرکت سازه های صنعتی آذران

شرکت سازه های صنعتی آذران دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – فروردین [...]

شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان (OPSIM)

شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان (OPSIM) دوره مدیریت ادعا و آنالیز تأخیرات پروژه [...]

شرکت مهندسی فرآور معادن و فلزات (MMTE)

شرکت مهندسی فرآور معادن و فلزات (MMTE) کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه (گروه [...]

فولاد خوزستان

فولاد خوزستان دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (در سه سطح مدیران ارشد، [...]

فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه – آبان 1394 دوره کاربردی [...]

شرکت مس سرچشمه

شرکت مس سرچشمه دوره کاربردی مدیریت ریسک – بهمن 1391 [...]

شرکت مهندسی پروژه های آب و نیروی ایران (پانیر)

شرکت مهندسی پروژه های آب و نیروی ایران (پانیر) دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس [...]

شرکت مهندسین مشاور جاماب

شرکت مهندسین مشاور جاماب دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – آذر تا [...]

شرکت مهندسین مشاور لار

شرکت مهندسین مشاور لار دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – شهریور 1393 [...]

شرکت آبفای تهران

شرکت آبفای تهران دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – مهر و آبان [...]