آرشیو دسته بندی: دوره های آموزشی

سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی

سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی دوره ارتقاء مهارت های رفتاری و هوش هیجانی (EQ) [...]

شرکت بالاست

شرکت بالاست دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – بهمن 1394 [...]

شرکت ساختمانی سازا دژ

شرکت ساختمانی سازا دژ کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه – خرداد 1394 [...]

شرکت چاوش راه بنا

شرکت چاوش راه بنا دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – اردیبهشت 1397 [...]

شرکت رویال ساختمان آریا

شرکت رویال ساختمان آریا کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه – اردیبهشت 1394 [...]

معاونت فنی و عمران شهرداری تهران

معاونت فنی و عمران شهرداری تهران دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – [...]

شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK [...]

شرکت فن آوران پارسیان

شرکت فن آوران پارسیان دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – مهر 1393 [...]

شرکت پارس گرما

شرکت پارس گرما کارگاه عملی مدیریت هزینه با استفاده از مدیریت جریان نقدینگی و مدیریت [...]

شرکت کانی کاوان شرق

شرکت کانی کاوان شرق دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – دی و [...]