آرشیو دسته بندی: Uncategorized

شرکت توسعه سیلوها

شرکت توسعه سیلوها دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – بهمن 1393 [...]

همایش نقش مدیریت پروژه در توانمند سازی زنجیره تأمین در NIOEC – رضا آتش فراز

موارد تشریح شده توسط رضا آتش فراز در همایش “نقش مدیریت پروژه در توانمند سازی [...]