آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۹

شرکت امید زاگرس (دوره عمومی در مشهد)

شرکت امید زاگرس (دوره عمومی در مشهد) دوره آمادگی آزمون IPMA-Level C&D – تشریح عناصر [...]

سازمان مدیریت صنعتی بیرجند

سازمان مدیریت صنعتی بیرجند دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – مهر 1392 [...]

شرکت مدیریت پروژه سپاهان (دوره عمومی در اصفهان)

شرکت مدیریت پروژه سپاهان (دوره عمومی در اصفهان) دوره ایجاد و توسعه دفتر مدیریت پروژه [...]