ویدیو ها

بررسی اثربخشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه

بررسی اثربخشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه [...]

پیاده سازی استاندارد PMBOK با رویکرد مدیریت فرآیندهای کسب و کار -رضا آتش فراز

کارگاه آموزشی پیاده سازی استاندارد PMBOK با رویکرد مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM – [...]

هنر بومی سازی استاندارد PMBOK با رویکرد BPM – رضا آتش فراز

www.atashfaraz.com؛ کارگاه آموزشی هنر بومی سازی استاندارد PMBOK با رویکرد مدیریت فرآیندهای کسب و کار- [...]

مدیریت ادعا و آنالیز تأخیرات پروژه – رضا آتش فراز

بخشی از دوره مدیریت ادعا و آنالیز تأخیرات پروژه که در تاریخ های 25و26 مرداد [...]

دوره کاربردی آموزش نرم افزار P6- رضا آتش فراز

دوره کاربردی آموزش نرم افزار P6- مدرس: رضا آتش فراز؛ www.atashfaraz.com؛ برای دریافت این دوره [...]

دوره کاربردی آموزش نرم افزار MSP – رضا آتش فراز

دوره کاربردی آموزش نرم افزار MSP – مدرس: رضا آتش فراز؛ www.atashfaraz.com؛ برای دریافت این [...]

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای – رضا آتش فراز

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای – مدرس: رضا آتش فراز؛ www.atashfaraz.com؛ برای [...]

کارگاه عملی مدیریت ادعا و آنالیز تأخیرات-رضا آتش فراز

معرفی کارگاه عملی مدیریت ادعا و آنالیز تأخیرات پروژه – مدرس: رضا آتش فرازمدرس: رضا [...]

دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK – رضا آتش فراز

معرفی دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK- مدرس: رضا آتش فراز [...]

کارگاه عملی مدیریت هزینه پروژه – رضا آتش فراز

معرفی کارگاه عملی مدیریت پروژه با استفاده از مدیریت جریان نقدینگی و مدیریت ارزش کسب [...]