آرشیو دسته بندی: حوزه راه و ساختمان

شرکت چاوش راه بنا

مشاور طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای ISO 21500 و PMBOK [...]

شرکت رویال ساختمان آریا – پروژه مجتمع تجاری و اداری رویال سعادت آباد

مشاور طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت پروژه بر مبنای استانداردهای PMBOK و ISO 21500 [...]