آرشیو دسته بندی: حوزه صنایع

شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK [...]

شرکت فن آوران پارسیان

شرکت فن آوران پارسیان دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – مهر 1393 [...]

شرکت پارس گرما

شرکت پارس گرما کارگاه عملی مدیریت هزینه با استفاده از مدیریت جریان نقدینگی و مدیریت [...]

شرکت کانی کاوان شرق

شرکت کانی کاوان شرق دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – دی و [...]

شرکت سازه های صنعتی آذران

شرکت سازه های صنعتی آذران دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – فروردین [...]

شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان (OPSIM)

شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان (OPSIM) دوره مدیریت ادعا و آنالیز تأخیرات پروژه [...]

شرکت مهندسی فرآور معادن و فلزات (MMTE)

شرکت مهندسی فرآور معادن و فلزات (MMTE) کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه (گروه [...]

فولاد خوزستان

فولاد خوزستان دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (در سه سطح مدیران ارشد، [...]

فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه – آبان 1394 دوره کاربردی [...]

شرکت مس سرچشمه

شرکت مس سرچشمه دوره کاربردی مدیریت ریسک – بهمن 1391 [...]