آرشیو دسته بندی: حوزه راه و ساختمان

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق خراسان

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق خراسان دوره کاربردی آشنایی با مدل تعالی پروژه (PEM) [...]

سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی

سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی دوره ارتقاء مهارت های رفتاری و هوش هیجانی (EQ) [...]

شرکت بالاست

شرکت بالاست دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – بهمن 1394 [...]

شرکت ساختمانی سازا دژ

شرکت ساختمانی سازا دژ کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه – خرداد 1394 [...]

شرکت چاوش راه بنا

شرکت چاوش راه بنا دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – اردیبهشت 1397 [...]

شرکت رویال ساختمان آریا

شرکت رویال ساختمان آریا کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه – اردیبهشت 1394 [...]

معاونت فنی و عمران شهرداری تهران

معاونت فنی و عمران شهرداری تهران دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – [...]