آرشیو دسته بندی: اخبار و مقالات

شناسایی و ارزیابی کیفی و کمی ریسک های پروژه های حفاری در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

  در راستای اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK و استقرار [...]

تشکیل واحد مدیریت پروژه سازمان (EPMO) در شرکت چاوش راه بنا و پیاده سازی مدیریت هزینه پروژه با روش مدیریت ارزش کسب شده (EVM)

یکی از نکات بسیار قابل توجه در شرکت چاوش راه بنا، نگرش سیستمی مدیران کلیدی [...]

برگزاری دوره های عمومی در موسسه مدیریت پروژه آریانا

کارگاه عملی مدیریت ادعا و آنالیز تأخیرات پروژه همراه با ارائه نمونه های ادعاهای متداول [...]