شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی

  • مشاور طرح ریزی و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) و نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500؛ رئوس خدمات انجام شده:
  • عارضه یابی وضعیت نظام مدیریت پروژه
  • عارضه یابی وضعیت نظام مدیریت پروژه
  • طرح ریزی و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO)
  • آموزش، فرهنگ سازی و توجیه عوامل کلیدی سازمان و پروژه ها
  • طرح ریزی رویه های بومی شده مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500
  • جاری سازی و پیاده سازی نظام مدیریت پروژه
  • خذ گواهینامه استاندارد ISO 21500

دیدگاهتان را بنویسید