راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه PMO


عنوان کتاب: راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه PMO

چاپ اول: ۱۳۹۰

ناشر: ناقوس

این کتاب اولین اثرتالیفی فارسی در زمینه طراحی و استقرار دفتر مدیریت پروژه است، که در آن از جدیدترین کتب ، مقالات خارجی و تجربیات موردی مولفین در زمینه طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در سازمانهای ایرانی استفاده شده است

دانلود مقدمه و فهرست کتاب

 

مدیریت پروژه در صنعت ساخت (الحاقیه ساخت راهنمای PMBOK)


عنوان کتاب: مدیریت پروژه در صنعت ساخت (الحاقیه ساخت راهنمای PMBOK)

چاپ اول: 1396

ناشر: آریانا قلم

 این کتاب ترجمه آخرین ویرایش  الحاقیه ساخت راهنمای PMBOK می باشد که در سال 2016 منتشر شده است. الحاقیه ساخت راهنمای PMBOK ، نکات خاصی را که باید در هنگام طرح ریزی و پیاده سازی حوزه های ده گانه دانش مدیریت پروژه در پروژه های صنعت ساخت مورد توجه قرار داده شوند، ارائه نموده است. همچنین این الحاقیه سه حوزه دانش مدیریت پروژه خاص صنعت ساخت را که باید به حوزه های 10 گانه دانش مدیریت پروژه افزوده شوند به تفصیل تشریح کرده است. این حوزه­های دانش عبارتند از:

  • مدیریت بهداشت، ایمنی، امنیت و محیط زیست پروژه
  • مدیریت مالی پروژه
  • مدیریت دعاوی پروژه
دانلود مقدمه و فهرست کتاب

 

راهنمای کاربردی مدیریت دعاوی پروژه در پروژه های ساخت (C) و طرح و ساخت (EPC)


عنوان کتاب: راهنمای کاربردی مدیریت دعاوی پروژه در پروژه های ساخت (C) و طرح و ساخت (EPC)

چاپ اول: 1396

ناشر: سیمای دانش

این کتاب یک راهنمای کاربردی است که در آن تلاش شده است تا تمامی جنبه های مهم مدیریت دعاوی پروژه پوشش داده شود؛ همچنین در این کتاب تلاش زیادی صرف شده است تا راهکارهایی عملی در زمینه مدیریت دعاوی پروژه با تمرکز بر پروژه های طرح و ساخت (EPC) و ساخت (C) ارائه شود

دانلود مقدمه و فهرست کتاب

 

راهنمای پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانی بر اساس استانداردهای ISO21500 و PMBOK 


عنوان کتاب: راهنمای پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانی بر اساس استانداردهای ISO21500 و PMBOK

چاپ اول: 1395

ناشر: آدینه بوک

این کتاب یک راهنمای کاربردی است که متدولوژی جامعی را برای مدیریت پروژه های ساختمانی ارائه می کند. این متدولوژی از یکسو مبتنی بر استانداردهای بین المللی مدیریت پروژه ISO21500 و PMBOK بوده و از سوی دیگر کاملاً متناسب با نیازهای عملیاتی و اجرایی پروژه های ساختمانی بومی سازی شده است.

دانلود مقدمه و فهرست کتاب

 

راهنمای طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت پروژه­های EPC بر اساس استاندارد PMBOK


عنوان کتاب: راهنمای طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت پروژه­های EPC بر اساس استاندارد PMBOK

ناشر: دبیر- گوتنبرگ

چاپ اول: 1390

این کتاب به دنبال آن است تا با بهره گیری از رویکرد استاندارد PMBOK، الگویی را برای طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت پروژه­های EPC ارائه نماید.

در این کتاب از تجربیات موردی مولفین در پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در پروژه­های EPC بهره گرفته شده است.

دانلود مقدمه و فهرست کتاب

 

سیستم مدیریت یکپارچه پروژه


عنوان کتاب: سیستم مدیریت یکپارچه پروژه

ناشر: کیان رایانه سبز

چاپ اول: 1389

سیستم مدیریت یکپارچه پروژه ” (IPMS) یک سیستم کاربردی است که که با بهره‌گیری از رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) و ویژگی‌های سه استاندارد مطرح مدیریت پروژه (ISO 10006، PMBOK و PRINCE 2) در تلاش است تا میان سازمان پروژه محور و پروژه‌های آن ارتباط یکپارچه‌ای را برقرار کرده و حفظ نماید.

دانلود مقدمه و فهرست کتاب

 

استاندارد بین المللی راهنمای مدیریت پروژه ISO 21500:2012


عنوان کتاب: استاندارد بین المللی راهنمای مدیریت پروژه ISO 21500:2012

ناشر: آدینه بوک

چاپ اول: 1392

این کتاب ترجمه استاندارد بین المللی راهنمای مدیریت پروژه ISO 21500 است که توسط موسسه جهانی استاندارد سازی ISO در سال 2012 منتشر گردیده است. این استاندارد 10 گروه موضوعی و 5 گروه فرایندی را برای مدیریت پروژه تشریح می­نماید؛ و به عنوان مبنایی برای ارزیابی و اعطای گواهینامه برای سازمان­هایی که آن را پیاده سازی نمایند، قابل بکارگیری می­باشد.

دانلود مقدمه و فهرست کتاب

 

استاندارد بین المللی راهنمای مدیریت پروژه ISO 21500:2012


عنوان کتاب: استاندارد بین المللی راهنمای مدیریت پروژه ISO 21500:2012

ناشر: آدینه بوک

چاپ اول: 1392

این کتاب ترجمه استاندارد بین المللی راهنمای مدیریت پروژه ISO 21500 است که توسط موسسه جهانی استاندارد سازی ISO در سال 2012 منتشر گردیده است. این استاندارد 10 گروه موضوعی و 5 گروه فرایندی را برای مدیریت پروژه تشریح می­نماید؛ و به عنوان مبنایی برای ارزیابی و اعطای گواهینامه برای سازمان­هایی که آن را پیاده سازی نمایند، قابل بکارگیری می­باشد.

دانلود مقدمه و فهرست کتاب

 

راهنمای کاربردی جایزه ملی پروژه برتر ایران بر اساس مدل تعالی پروژه (PEM)


عنوان کتاب: راهنمای کاربردی جایزه ملی پروژه برتر ایران بر اساس مدل تعالی پروژه (PEM) (مورد تائید انجمن مدیریت پروژه ایران)

ناشر: آدینه بوک

چاپ اول: 1392

این کتاب یک راهنمای کاربردی برای شرکت در جایزه ملی پروژه برتر ایران است. این جایزه بر اساس مدل تعالی پروژه (PEM) که توسط انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA منتشر گردیده است اعطاء می گردد. این کتاب با هدف معرفی این جایزه و تشریح چگونگی تحقق معیارهای مدل تعالی پروژه تدوین گردیده است.

دانلود مقدمه و فهرست کتاب

 

گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)


عنوان کتاب: گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK): ویرایش پنجم (سال 2013)

ناشر: ناقوس

چاپ اول: 1393

این کتاب ترجمه ویرایش پنجم راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه PMBOK می­ باشد که در ابتدای سال 2013 توسط موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) منتشر شده است. در این استاندارد 10 حوزه دانشی و 5 گروه فرایندی برای مدیریت پروژه تشریح گردیده است.

دانلود مقدمه و فهرست کتاب

 

فرم های مدیریت پروژه


عنوان کتاب: فرم های مدیریت پروژه

ناشر: ناقوس، چاپ اول: 1394

این کتاب ترجمه کتاب فرم­های مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK:Fifth Edition می­باشد. در این کتاب بیش از 60 فرم کاربردی مطابق با گروه­های فرایندی آغازین، برنامه ریزی، اجرا، پایش و کنترل و خاتمه ارائه گردیده است.

دانلود مقدمه و فهرست کتاب