خبر برگزاری دوره مدیریت پروژه حرفه ای بر اساس استاندارد ICB در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در خبرگزاری ایسنا- تا کنون این دوره دو بار برگزار شده است.

دیدگاهتان را بنویسید