پتروشیمی بندر امام

محل برگزاری دوره : پتروشیمی بندر امام

دوره های آموزشی برگزار شده :

  • دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – تیر 1396

دیدگاهتان را بنویسید