شرکت نفت و گاز پارس(POGC )

محل برگزاری دوره : شرکت نفت و گاز پارس(POGC )

دوره های آموزشی برگزار شده :

  • دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – تیر 1391
  • دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – شهریور 1391

دیدگاهتان را بنویسید