شرکت رویال ساختمان آریا – پروژه مجتمع تجاری و اداری رویال سعادت آباد

  • مشاور طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت پروژه بر مبنای استانداردهای PMBOK و ISO 21500 و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) در پروژه مجتمع تجاری و اداری رویال سعادت آباد؛ رئوس خدمات انجام شده:
  • طرح ریزی و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) در پروژه
  • آموزش، فرهنگ سازی و توجیه عوامل کلیدی پروژه
  • طرح ریزی رویه های بومی شده مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای PMBOK و ISO 21500
  • جاری سازی و پیاده سازی نظام مدیریت پروژه
  • اخذ گواهینامه استاندارد ISO 21500
  • ثبت دروس آموخته شده کسب شده در زمینه پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در قالب کتاب “راهنمای طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانی”

دیدگاهتان را بنویسید