شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران(IWPCO)

  • مشاور طرح ریزی نظام مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای PMBOK و ISO 21500؛ رئوس خدمات انجام شده:
  • آموزش، فرهنگ سازی و توجیه عوامل کلیدی سازمان و پروژه ها
  • طرح ریزی رویه های بومی شده مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای PMBOK و ISO 21500

دیدگاهتان را بنویسید