هنر بومی سازی استاندارد PMBOK با رویکرد BPM – رضا آتش فراز

www.atashfaraz.com؛ کارگاه آموزشی هنر بومی سازی استاندارد PMBOK با رویکرد مدیریت فرآیندهای کسب و کار- BPM – چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (1397)

دیدگاهتان را بنویسید