دوره کاربردی آموزش نرم افزار P6- رضا آتش فراز

دوره کاربردی آموزش نرم افزار P6- مدرس: رضا آتش فراز؛ www.atashfaraz.com؛ برای دریافت این دوره به سایت هم آموز (www.hamamooz.com) بخش مدیریت پروژه مراجعه فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید