تشکیل واحد مدیریت پروژه سازمان (EPMO) و اخذ گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت پروژه ISO 21500 از شرکت DQS آلمان در شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی

 

شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی یک شرکت فعال در بخش خصوصی است که در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی مشغول فعالیت است.

با حمایت مدیر عامل شرکت (آقای مهندس رهنما)، بحث پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500 با جدیت در سازمان دنبال شده است.

اولین اقدام در این زمینه تشکیل واحد مدیریت پروژه سازمان (EPMO) زیر نظر مستقیم مدیرعامل بوده است.

 

با محوریت واحد مدیریت پروژه (EPMO) سازمان، متدولوژی مدیریت پروژه شرکت فرآیند سازان انرژی با در نظر گرفتن دو تیپ اصلی پروژه های طراحی و پروژه های نظارتی تدوین و پیاده سازی شد؛ که مجموع این تلاش ها در نهایت منتهی به اخذ گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500 از شرکت DQS آلمان در بهمن ماه 1396 گردید.

 

دیدگاهتان را بنویسید