ارزیابی پروژه پل کابلی ولیعصر شیراز

یکی از پروژه های کاندیدا در دور هفتم جایزه ملی مدیریت پروژه ایران (سال 1396)، پروژه پل کابلی ولیعصر شیراز بود که مطابق رویه انجمن مدیریت پروژه ایران یک تیم ارزیابی 5 نفره برای این منظور تخصیص داده شد که مسئولیت سرارزیابی این تیم به رضا آتش فراز واگذار گردید. اعضای تیم ارزیابی که افتخار همراهی با ایشان را در این دوره ارزیابی داشتم عبارتند از:

  • خانم مهندس ذره پرور
  • آقای مهندس رئیس زاده
  • آقای مهندس ذوالفقاری
  • آقای مهندس ممتازی
  • آقای مهندس دادفر

دیدگاهتان را بنویسید