شناسایی و ارزیابی کیفی و کمی ریسک های پروژه های حفاری در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

 

در راستای اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK و استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ، پس از تشکیل دفتر مدیریت پروژه (PMO)، رویه های مربوط به مدیریت پروژه های چاه های اکتشافی تدوین شده و پیاده سازی گردید.

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک در پروژه های حفاری، در زمستان 1396، جلسات متعددی جهت شناسایی ریسک ها با مدیران و کارشناسان یکی از پروژه های چاه های اکتشافی برگزار شد و 120 ریسک برای پروژه استخراج گردید. همچنین ساختار شکست ریسک پروژه (RBS) نیز تدوین شد.

سپس ارزیابی کیفی ریسک ها انجام شد و ریسک های شناسایی شده با استفاده از ماتریس احتمال و اثر (PI) اولویت بندی شدند.

در مرحله بعد به منظور ارزیابی کمی ریسک ها، از شبیه سازی مونت کارلو و نرم افزار Primavera Risk Analysis (Pertmaster) استفاده شد. بر اساس نتایج شبیه سازی مونت کارلو میزان ذخیره احتیاطی (Contingency Reserve) زمانی و هزینه ای پروژه استخراج گردید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *