حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

تصاویر و نتایج نظرسنجی

تاریخ برگزاری

دی و بهمن 1396

دوره های آموزشی برگزار شده

دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

محل برگزاری دوره

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (NIOEC)

آبان و آذر 1396

آبان تا آذر 1395

مهر 1395

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500 (گروه چهارم)

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500 (گروه سوم)

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500 (گروه دوم)

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران (IGEDC)

آذر 1394

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500 (گروه اول)

تیر 1391

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت نفت و گاز پارس(POGC )

شهریور 1391

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت نفت و گاز پارس(POGC )

تیر 1396

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

پتروشیمی بندر امام

خرداد 1395

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس

خرداد 1394

دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت پتروشیمی توسعه نگین مکران

آذر تا بهمن 1395

دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت مپنا حفاری

مرداد و شهریور 1395

دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم (OEID)

اسفند 1392

دوره مدیریت کیفیت در پروژه های EPC

شرکت EIED

مرداد و شهریور 1396

دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی

دی 1393

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت پرشیا شیدک رایا

حوزه نیرو

تصاویر و نتایج نظرسنجی

تاریخ برگزاری

آبان 1393

دوره های آموزشی برگزار شده

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

محل برگزاری دوره

سازمان توسعه برق ایران (IPDC)

بهمن1392

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

سازمان توسعه برق ایران (IPDC)

تیر تا شهریور 1396

دوره آشنایی با استاندارد ICB و آمادگی آزمون IPMA-levels: C&D

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (IWPCO)

مهر تا دی 1395

دوره آشنایی با استاندارد ICB و آمادگی آزمون IPMA-levels: C&D

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (IWPCO)

تیر تا مهر 1396

کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه (گروه پنجم)

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (IWPCO)

آذر تا سفند 1395

کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه (گروه چهارم)

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (IWPCO)

تیر تا مهر 1395

کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه (گروه سوم)

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (IWPCO)

شهریور تا آذر 1394

کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه  (گروه دوم)

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (IWPCO)

آذر تا اسفند 1394

کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه (گروه اول)

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (IWPCO)

بهمن 1396

دوره مدیریت ادعا و آنالیز تأخیرات پروژه

شرکت مپنا توسعه 1

بهمن 1394

کارگاه آموزشی مدیریت ارزش کسب شده (EVM)

شرکت مکو وابسته به گروه مپنا

شهریور 1396

دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت بهره برداری و تعمیراتی (O&M) مپنا – نیروگاه گازی عسلویه

دی 1394

کارگاه آموزشی مدیریت ریسک پروژه همراه با آموزش نرم افزار Primavera Risk Analysis

شرکت مهندسین مشاور مشانیر

مهر و آبان 1396

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت آبفای تهران

شهریور 1393

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت مهندسین مشاور لار

آذر تا دی 1395

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت مهندسین مشاور جاماب

اسفند 1392

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت مهندسی پروژه های آب و نیروی ایران (پانیر)

حوزه صنایع و معادن

تصاویر و نتایج نظرسنجی

تاریخ برگزاری

بهمن 1391

دوره های آموزشی برگزار شده

دوره کاربردی مدیریت ریسک

محل برگزاری دوره

شرکت مس سرچشمه

آبان 1394

کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه

فولاد مبارکه اصفهان

تیر 1393

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

فولاد مبارکه اصفهان

شهریور 1393

دوره کاربردی مدیریت ریسک همراه با آموزش نرم افزار Primavera Risk Analysis

فولاد مبارکه اصفهان

آبان 1392

دوره ایجاد و توسعه دفتر مدیریت پروژه موفق (PMO)

فولاد مبارکه اصفهان

دی تا اسفند 1391

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (در سه سطح مدیران ارشد، مدیران پروژه و کارشناسان)

فولاد خوزستان

مهر 1392

دوره ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیران پروژه

فولاد خوزستان

اردیبهشت تا مرداد 1395

کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه (گروه دوم)

شرکت مهندسی فرآور معادن و فلزات (MMTE)

آبان تا اسفند 1394

کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه (گروه اول)

شرکت مهندسی فرآور معادن و فلزات (MMTE)

مهر 1396

دوره مدیریت ادعا و آنالیز تأخیرات پروژه

شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان (OPSIM)

فروردین تا خرداد 1395

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت سازه های صنعتی آذران

دی و بهمن 1393

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت کانی کاوان شرق

دی ماه 1395

کارگاه عملی مدیریت هزینه با استفاده از مدیریت جریان نقدینگی و مدیریت ارزش کسب شده (EVM)

شرکت پارس گرما

مهر 1393

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت فن آوران پارسیان

آذر 1393

دوره کاربردی مدیریت ریسک همراه با آموزش نرم افزار Primavera Risk Analysis

شرکت فن آوران پارسیان

آذر 1394

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

آذر 1392

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

شهریور 1393

دوره کاربردی مدیریت ریسک همراه با آموزش نرم افزار Primavera Risk Analysis

شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

حوزه راه و ساختمان

تصاویر و نتایج نظرسنجی

تاریخ برگزاری

شهریور و مهر 1393

دوره های آموزشی برگزار شده

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

محل برگزاری دوره

معاونت فنی و عمران شهرداری تهران

اردیبهشت 1394

کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه

شرکت رویال ساختمان آریا

اردیبهشت 1397

دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت چاوش راه بنا

خرداد 1394

کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه

شرکت ساختمانی سازا دژ

بهمن 1394

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت بالاست

بهمن 1393

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت توسعه سیلوها

فروردین 1394

دوره ارتقاء مهارت های رفتاری و هوش هیجانی (EQ) برای مدیران پروژه

سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی

اسفند 1394

دوره کاربردی آشنایی با مدل تعالی پروژه (PEM)

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق خراسان

حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

تصاویر و نتایج نظرسنجی

تاریخ برگزاری

آبان 1393

دوره های آموزشی برگزار شده

دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

محل برگزاری دوره

شرکت مخابرات ایران

دی و بهمن 1394

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (پککو)

مهر 1393

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت عصر تله کام

بانک ها

تصاویر و نتایج نظرسنجی

تاریخ برگزاری

آذر تا دی 1395

دوره های آموزشی برگزار شده

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

محل برگزاری دوره

بانک مرکزی ایران

آبان 1396

دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

بانک تجارت

آذر 1394

دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

بانک صادرات ایران

آبان 1394

دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

بانک صادرات ایران

تیر 1394

دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

بانک صادرات ایران

خرداد 1393

دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

بانک صادرات ایران

خرداد 1393

دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

بانک اقتصاد نوین

سایر سازمان ها

تصاویر و نتایج نظرسنجی

تاریخ برگزاری

بهمن و اسفند 1396

دوره های آموزشی برگزار شده

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

محل برگزاری دوره

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

آبان و آذر 1396

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

مهر 1394

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – دوره عمومی

دانشگاه صنعتی شریف

مهر 1393

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – دوره عمومی

دانشگاه صنعتی شریف

بهمن 1392

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – دوره عمومی

دانشگاه صنعتی شریف

مهر 1392

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK – دوره عمومی

دانشگاه صنعتی شریف

آذر 1392

دوره ایجاد و توسعه دفتر مدیریت پروژه (PMO) موفق – دوره عمومی

دانشگاه صنعتی شریف

آذر 1393

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

دانشگاه خوارزمی

آبان 1393

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

اداره استاندارد ایران

مهر و آبان 1394

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK(گروه دوم)

شرکت ایران کد

مهر و آبان 1394

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK(گروه اول)

شرکت ایران کد

اردیبهشت و خرداد 1395

دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهر 1392

دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت برفاب

اسفند 1396

دوره آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

شرکت ویتانا

خرداد 1392

دوره مدیریت دانش و مستندسازی فنی پروژه ها

شرکت پلاک آبی

اردیبهشت 1391

دوره آشنایی با دفتر مدیریت پروژه (PMO)

شرکت پلاک آبی

شهریور 1392

دوره ایجاد و توسعه دفتر مدیریت پروژه موفق (PMO)

شرکت مدیریت پروژه سپاهان (دوره عمومی در اصفهان)

مهر 1392

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

سازمان مدیریت صنعتی بیرجند

بهمن 1393

دوره آمادگی آزمون IPMA-Level C&D – تشریح عناصر رفتاری

شرکت امید زاگرس (دوره عمومی در مشهد)

طراحی سایت توسط فراکارانت