گزارش برگزاری تور آموزشی انجمن مدیریت پروژه ایران از پروژه رویال سعادت‌ آباد

دستاوردهای پیاده سازی موفق نظام مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای PMBOK و ISO 21500 در پروژه رویال سعادت آباد

گزارش برگزاری و دستاوردهای کارگاه آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK در شرکت MMTE

معرفی کتاب ” راهنمای طراحی وپیاده سازی نظام مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانی بر اساس استانداردهای ISO 21500 و PMBOK” در روزنامه دنیای اقتصاد

مقاله دفتر مدیریت پروژه: کارکردها و دستاوردها در نشریه شماره 50 ماهنامه اروند شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

مقاله بررسی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقاء دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور صنعت ساخت ایران

مقاله مقایسه اولویت کارکردهای دفتر مدیریت پروژه در سازمان های  کارفرمایی، مشاوره ای و پیمانکاری

مقاله ارائه رویکردی جهت عارضه یابی دفتر مدیریت پروژه (PMO) – مطالعه موردی گروه مپنا-بخش برق

طراحی سایت توسط فراکارانت