مطالب ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها

دانلود فایل ارائه

ویدئو

نام کنفرانس / همایش

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

عنوان ارائه

کارگاه آموزشی معرفی الحاقیه ساخت (PMBOK (2016 و کاربرد آن در صنعت ساخت کشور

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

کارگاه آموزشی روش های نوین آنالیز تأخیرات پروژه بر اساس پروتکل SCL:2017

همایش مدیریت دعاوی پروژه

کارگاه آموزشی روش های تأخیرات بر اساس برنامه زمانبندی پروژه

همایش تخصصی دفتر مدیریت پروژه، راهکارهای استقرار و ارتقاء آن

کارگاه آموزشی چالش­ها و راهکارهای پیاده سازی PMO

همایش تخصصی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

کارگاه آموزشی نقش دفتر مدیریت پروژه (PMO) در توسعه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)

کنفرانس ملی پروژه های ساخت

اشتباهات تاکتیکی دفاتر مدیریت پروژه

کنفرانس ملی پروژه های ساخت

بایدها و نبایدهای تهیه منشور پروژه

همایش ملی پروژه­های ساخت

مدیریت پروژه های بزرگ

همایش ملی پروژه­های ساخت

مدیریت موثر پروژه­ها با استفاده از دفتر مدیریت پروژه

طراحی سایت توسط فراکارانت