معرفی دوره: هدف دوره کاربردی آشنایی با مبانی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK: Sixth Edition ، آشنا کردن مخاطبان با مفاهیم مدیریت پروژه حرفه ای است. در این دوره آموزشی مفاهیم استاندارد PMBOK همراه با مثال های عینی از کاربرد این مفاهیم در محیط واقعی پروژه ها برای مخاطبان ارائه می شود.

تصاویر و نتایج نظرسنجی

محل برگزاری دوره

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (NIOEC)

طراحی سایت توسط فراکارانت