معرفی دوره: پیاده سازی مدیریت هزینه پروژه یکی از نیازهای حیاتی سازمان­های فعال در اجرای پروژه ها است که در عین حال پیاده سازی آن با چالش ها و مسائل فراوانی مواجه می باشد. این دوره آموزشی قصد دارد تا به صورت کاملاً عملیاتی و اجرایی چگونگی پیاده سازی موثر مدیریت هزینه پروژه را بر اساس استاندارد PMBOK و استاندارد عملی مدیریت ارزش کسب شده موسسه PMI برای مخاطبان تشریح نماید. همچنین در این دوره آموزشی نکات کلیدی در پیاده سازی مدیریت هزینه در پروژه های طرح و ساخت (EPC) و ساخت (C) که به صورت قیمت مقطوع و یا فهرست بهائی انجام می شوند، مورد بررسی قرار داده می شوند.

ویدئو معرفی دوره

تصاویر و نتایج نظرسنجی

محل برگزاری دوره

شرکت پارس گرما

طراحی سایت توسط فراکارانت