معرفی دوره: هم اکنون مدیریت دعاوی پروژه (Project Claim Management) به یکی از نیازهای ضروری و جاری بسیاری از سازمان های پیمانکاری و کارفرمایی تبدیل شده است. این دوره آموزشی قصد دارد تا به صورت کاملاً عملیاتی و اجرایی نحوه مدیریت موثر دعاوی پروژه را بر اساس الحاقیه ساخت استاندارد PMBOK برای مخاطبان تشریح نماید. در این دوره آموزشی راهکارهای عملی ممکن برای طرح و پاسخگویی به دعاوی هزینه ای و نحوه آنالیز تأخیرات پروژه (دعاوی زمانی) تشریح می شوند. همچنین در این دوره آموزشی نمونه های عینی از انواع دعاوی هزینه ای و زمانی در پروژه های طرح و ساخت (EPC) و ساخت(C) مورد بررسی قرار داده می شوند.

ویدئو معرفی دوره

تصاویر و نتایج نظرسنجی

محل برگزاری دوره

شرکت مپنا توسعه 1

طراحی سایت توسط فراکارانت