معرفی دوره: دوره عملی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK: Sixth Edition یک دوره جامع و کاملاً کاربردی است که هدف آن تشریح مفاهیم مدیریت پروژه و نحوه بکارگیری آن ها به صورت ملموس و عینی در محیط واقعی پروژه ها می باشد. این دوره برای مدیران و کارشناسانی طراحی شده است که قصد دارند تا علاوه بر درک دانش مدیریت پروژه به صورت عمیق و کاربردی، این توانمندی را کسب نمایند که این دانش را در محیط کاری خود بکار بگیرند. شیوه تدریس این دوره به صورت تمام کارگاهی می­باشد­. همچنین در این دوره آموزشی ملاحظات مهم در پیاده سازی استاندارد PMBOK در پروژه های طرح و ساخت (EPC) و ساخت (C) مورد بررسی قرار داده می شوند.

ویدئو معرفی دوره

تصاویر و نتایج نظرسنجی

محل برگزاری دوره

شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم (OEID)

طراحی سایت توسط فراکارانت